Emmarcaió a Mida

Es traspassa Decomarc 1 Prisma. Prisma augmenta en les seves espacialitats:

Especialistes en fotografia
Especialista en impressió jo acabats
Especialistes en enmarcació a mida

En aquesta nova etapa ho agafem em molta il·lusió, ja que és un complement perfecta a la feina que fem dia a dia. Prisma compleix em la seva finalitat de poder oferir un ventall de possibilitats als nostres clients, em més qualitat i garanties.

Em el lema ” Especialistes en imatgePrisma abarca les quatre branques per domina totalement la imatge , dels captació a l 'acabat o enmarcació.

fotògraf – impressors – acabats – enmarcadors

Enmarcació a Mida

Ara podrem emmarcar :

  • pòsters
  • trencaclosques
  • Acuareles
  • pintures
  • fotografies
  • tapissos